Läsfrämjande tema på bokmässan

Årets bokmässa i Göteborg är över och Värmland läser fanns representerat i Värmlandsmontern, som för sista året anordnades av Värmländska författarsällskapet. Nästa år är det Region Värmland som står för arrangemanget. Ett stort tema på mässan var läsfrämjande, vilket passar väldigt bra i tiden med tanke på vår kampanj.

Många seminarier handlade om läsfrämjande, bland annat ett som arrangerades av Skolverket, om hur språket lyfter undervisningen. Satsningen Läslyftet uppmärksammades, och att lärare behöver fortbildning för att kunna utveckla sin undervisning. Samt att faktatexter är minst lika relevanta i läsfrämjande arbete som skönlitteratur och att elever behöver tid för kunna reflektera över sina texter.

Hur litteraturen berikar och utvecklar vårt språk var temat på ett annat seminarium, arrangerat av Teskedsordern och Nypon/Vilja förlag. En av de medverkande var författaren och journalisten Christina Wahldén som berättade om hur svårt det är att skriva lätt. Hon har bland annat skrivit boken Valet är ditt, om den ensamkommande pojken Hamed.

En annan intressant person som var på plats på bokmässan var Daniel Goldin, chef för det moderna Vasconcelos-biblioteket i Mexico City. Han visade på flera exempel hur man kan jobba kreativt för att locka både läsvana och ej så läsvana personer till biblioteket, där en viktig utgångspunkt är att alla ytor ska vara tillgängliga för alla.

Det blir tydligt en sådan här helg vilken stor betydelse litteraturen och böckerna har i vårt samhälle och vad mycket som kan göras runt omkring. Det lagas mat, hålls debatter och alla möjliga olika ämnen tas upp. Det finns oändligt många sätt att få fler att läsa och förbättra läsförståelsen. Vad ska du hitta på i november? Lägg in din aktivitet i kalendariet och delta i Värmland läser!

Vi vill även passa på att säga grattis till Ninni Schulman som blev årets Värmlandsförfattare, och vars bok vi ska läsa till Värmlands största bokcirkelträff. Anmäl dig till bokcirkeln via denna länk!