Lockade till läsning!

I tisdags anordnades konferensen Locka till läsning på Karlstads universitet. Innehållet var brett och vi fick mycket inspiration till att jobba mer med läsfrämjande och litteratur.

Först ut var läsambassadören Stefan Holm, som berättade vad stor betydelse läsningen har haft i hans idrottskarriär. Han inledde med att visa en bild på sin som barn favorittidning Buster och avslutade med en bild där han själv prydde omslaget på samma tidning. Då hade en av hans drömmar gått i uppfyllelse!

Marie Wejrum gick in lite djupare på lässtrategier och berättade om projektet Läslyftet, som hon jobbar med på uppdrag av Skolverket. Vi fick med oss många konkreta tips på hur man kan jobba läsfrämjande i skolan.

Om Selma Lagerlöf och litteraturbanken, där man kan hitta många av Selmas texter, pratade Sofia Wijkmark. Hon är lektor på Karlstads universitet och har forskat om Selma och gotiken. Det var spännande!

En av Selma Lagerlöfs berättelser, Bortbytingen, dramatiserade Susanne Marguerite Arvidsson. Hon bjöd även in publiken att delta i ett processdrama. Hur skulle vi reagera om en i byn kom hem med en trollunge istället för ett människobarn?

Twittrar vi som vi pratar? Om detta pratade Peter Wikström, doktorand på Karlstads universitet, som forskar på just detta ämne.

Avslutade programmet gjorde systrarna Hebbe med swing och galans. Emelie Hebbe, också en av läsambassadörerna, berättade lite mer om sin relation till läsning och vad mycket det betytt i hennes liv.