F

För att öka läsförståelsen och lusten kring att läsa krävs bra förebilder. Därför valde Värmland läser ut fem personer som skulle inspirera både unga och äldre till läsning. Läsambassadörerna fick själva välja hur de ville utveckla sitt uppdrag.