Värmländskt fokus på litteratur och läsfrämjande!

Läsförståelsen sjunker och framför allt unga läser allt mindre. Därför har satsningar på läsfrämjande blivit allt viktigare. Värmland läser ville bidra till ökad läslust och få fler att upptäcka litteraturens värld, men också uppmärksamma att det finns många olika former av berättande. Att utveckla Värmlands starka berättartradition var en av utgångspunkterna för kampanjen.

Värmland läser genomfördes av Region Värmland i samverkan med alla intresserade aktörer och med stöd av Statens kulturråd.

Projektledare var Louise Alvarsson

Kampanjen ”Värmland läser” är avslutad för den här gången. Vi ska nu utvärdera alla synpunkter som inkommit för att ta beslut kring en eventuell fortsättning.

Har du synpunkter på kampanjen eller tankar kring läsprojekt är du välkommen att kontakta:

Ricky Andreis
Projektledare Event
ricky.andreis@regionvarmland.se
054-701 1052, 0727-010513